Fuktmätning

Fuktmätning är otroligt viktigt att genomföra ibland för att undvika och förebygga skador vid för hög fuktighet i luften samt i byggmaterial. På denna sida presenterar vi några tips på hur du själv kan genomföra en fuktmätning och på så vis spara en hel del pengar.

Fuktmätning för så kallad relativ fuktighet

AD

Den relativa fuktigheten mäts enklast genom att man skaffar sig en så kallad hygrometer. Bäst gör man då i att köpa en trådlös hygrometer vilken man sedan på ett enkelt sätt placerar ut i det utrymme som man vill kontrollera. Efter installationen så sänder den trådlösa mätaren information och data till mottagaren på vilken du enkelt kan läsa av fuktigheten. Det går ofta att ansluta upp till 4 sändare till en och samma mottagare. På så vis kan man på ett enkelt sätt genomföra fuktmätning av flera olika ställen samtidigt. Till många av dessa fuktmätare kan man dessutom koppla på en larmfunktion vilken kan larma när den relativa fuktigheten blir för hög. Om du idag har ett eller flera utrymmen som du misstänker kan drabbas av en för hög nivå av fuktighet så kan detta instrument vara smart att installera, till exempel i din krypgrund.

Att genomföra en fuktighetsmätning med hjälp av en hygrometer är en bra och relativt billig investering för alla husägare. Det är definitivt den billigaste försäkring man kan skaffa för att skydda sig mot fuktskador.

Fuktkvot - vad är det?

AD

För att kunna mäta fuktigheten i olika typer av byggnadsmaterial som till exempel syllar, reglar och råspont behöver du ha en fuktkvotsmätare, även kallat en insticksmätare. Nöjer du dig med att göra endast fuktmätning av den relativa fuktigheten så ger detta dig inte en helt komplett bild av fuktigheten. För att få detta behöver du genomföra en fuktmätning av byggnadens virke. Genom att du mäter fuktkvoten i byggnadsmaterialet så kan du på ett snabbt sätt ta reda på om det under tidigare perioder varit en för hör relativ fuktighet eller ej. Alla byggnadsmaterial absorberar fukt och på grund av detta kan man alltså i efterhand mäta fuktkvoten.